Af Kanunundan Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine


5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7417 sayılı Kanunun’un 35. maddesi ile eklenen Geçici 83. madde hükümlerine göre verilen haktan (öğrenci affı) yararlanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan formu doldurarak Enstitümüze ekleri ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
 

Af Başvuru Formu

Enstitü İntibak Tablosu

 

Üniversitemiz Senato Kararı

7417 Sayılı Kanunu / YÖK Uygulama Esasları

7417 Sayılı Kanunu / Resmi Gazete