“Giuseppe Verdi’nin “Nabucco”, “Macbeth”, “Rigoletto” Operalarinda Bariton Partilerinin İncelenmesi”

Danışman: Prof. Ayşe Binnur Ekber

 Yazar: Serhat Konukman

Opera Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik  Tezi

Tez özeti: Bu araştırma, opera sanatının en önemli bestecilerinden biri olan, on sekizinci yüzyıl opera geleneğiyle on dokuz hatta yirminci yüzyıl opera geleneği arasında büyük bir köprü inşa etmeyi başaran, her bir eseriyle yeni arayışlara girmiş, uzun ve verimli sanat hayatıyla opera dağarcığına benzersiz katkılarda bulunan Giuseppe Verdi’nin farklı yaratıcılık dönemlerinden seçilen Nabucco, Macbeth ve Rigoletto operalarının “bariton” partileri esas alınarak incelenmesini hedeflemiştir. Araştırmada besteci ve seçilen operalarıyla ilgili bilgi toplanmış, eserlerin bariton partileri teknik, libretto ve müzikal yorum açılarından incelenmiştir. Verdi’nin bu raporda incelenen Nabucco, Macbeth ve Rigoletto eserlerine bakış açısı ve opera sanatına getirmek istediği yenilikler, yayıncısı ve arkadaşı Ricordi’ye, çalıştığı opera şarkıcılarına ya da libretistlere yazdığı mektuplardan örnekler sunularak anlatılmıştır. Araştırmanın sonucunda Nabucco, Macbeth ve Rigoletto eserlerinde en isabetli, inandırıcı karakterin ve müzikal yorumun oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan felsefi, edebi, sosyolojik ve psikolojik malzemelere ve ipuçlarına eserlerin partisyonlarından, librettolarından, Verdi’nin mektuplarından ve hayat hikayesinden faydalanılarak ulaşılmıştır. Yorumcuların ve/veya eğitmenlerin Nabucco, Macbeth ve Rigoletto karakterlerini ele alıp, çalışırlarken bu unsurları göz önünde bulundurmalarının önemi belirtilmiştir.