Gıuseppe Verdi'nin Otello Operasındaki Desdemona karakterinin incelenmesi

Yazar:Funda Yazıksız
Danışman: Yrd. Doç. İrem Bozkurt

Opera Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti:Bu çalışmada opera sanatının en önemli bestecilerinden biri olan G. Verdi'nin yaratış dönemlerine değinilerek, son yaratış dönemine ait olan "Otello" operasındaki Desdemona karakteri incelenmiştir. Operanın baş karakterlerinden Desdemona rolü, şan tekniği, müzikal yorum açısından analiz edilerek, bu rol üzerine çalışma yapacak kişilere derin bir bakış açısı kazandırmaya yönelik bilgiler bir araya getirilmeye çalışılmıştır.