Güzel Sanatlar Enstitüsü Çevrimiçi Seminerleri 3 - “Sanat ve Ruhsallık” - Dr. Nevin Eracar

Güzel Sanatlar Enstitüsü Seminerler dizisinin üçüncüsü olan “Sanat ve Ruhsallık” başlıklı seminer, konuşmacımız Klinik Psk. Psikodramatist Sanat Terapisti Dr. Nevin Eracar   tarafından 3 Mayıs 2024 saat 15.00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Zoom meeting ID: 927 3667 7221

Pascode : 231086

Sanat ve Ruhsallık

Sanatın birinci ve özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında artan bir ilgi ile ruhsal destek alanında kullanılması “sanat terapileri” kavramlarının doğuşuna neden olmuştur. “Sanatla Terapi” terimi Nevin Eracar tarafından tanımlanmış ve kullanılmıştır. Terimin bu şekilde inşa edilmesindeki amaç;  sanat unsurlarının simgesel dışavurumla  psikoterapi/ ruhsal gelişim ve ilerleme nitelikli çalışmalarda yer almasıdır. Esas hedef, ruhsallığın desteklenmesidir

Tarihsel bir varlık olan insan yaşantılarındaki duygu ve düşüncelerini özel bir alanda dışavurumda, sembolleri kullanmışlardır. Semboller, derinliği kavramaya çağıran araçlardır. Kendisinden başka bir şeyi belirten simgelerle çağrışımları harekete geçirip görünenin ötesini keşfetme yolculuğunu başlatır. Bireyi zamanın ve mekânın ötesine götürür. Düşünceyi iletmek, üretmek ve görselleştirmek bağlamında sanat, her zaman bir eylemi simgeleştirmektedir. Simgelerin oluşturduğu çağrışımlar bireyin ruhsal dünyasını anlamaya yardımcı unsurlardır.

 

Afiş Tasarımı: Arş. Gör. Mesut USTA