Resim Anasanat Dalı Tezleri

2022

Ahu Akkan, Memento Mori Yorumları, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Banu Çiçek Özal, Tekinsizlik Üzerine Görsel Çözümlemeler, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Behiye Arat, Sanatsal Bir Kavramlaştırma Olarak Büyülü Gerçeklik, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Betül Buldak Baltürk, Tozpembe Masallar Üzerine Görsel Sorgulamalar, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Betül Dura Yaşkın, Grotesk Beden, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Beyzanur Doğan, Görsel çözümlemeler: Antroposen Çağında doğa insan ilişkisi, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Dilan Akan, Çalişmanin Sanatsal Temsilleri, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Ege Kafalı, Dijital Sanata Evrilen Dünya’da Nft’nin Yeri, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Gilas Coşkun, Videoya Sızan Resim, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Gül Işiklar Toprak, Koltuk-Sandalye İmgesi Üzerine Görsel Çözümlemeler, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Güneş Zeynep Ersal, Plastik Sanatlar Bağlamında Çirkinlik, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Hakan Balaban, Resimde Gösteri Ve Gösteriş İmgeleri, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Halil Ege Balkıs, Sahneyi Kurmak: Fragman, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Handan Genç, İnsanda Ruhsal Çöküntü Üzerine Görsel Arayişlar, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Hülya Dolaş, Sanatta Hislerle Yolunu Bulmak, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Kayra Gezgin, İştah İmgeleri, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Mehmet Yakut, Görsel Sanatlarda Nesne Ve Mekân İlişkisi, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Merve Altın Akkaya, Kadın Miti Üzerinden İronik Eleştiriler, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Merve Demirayak, Çağdaş Sanatta Ekofeminist Yaklaşımlar, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Muhammet Fatih Gök, Hafıza ve Hakikat Bağlamında Çağdaş Sanatta Arşiv, Resim Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Nejbir Erkol, Prekarya Kavramı Üzerine Sanat Uygulamaları, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Nurcan Kaya, Çocuk Portrelerinde Vatansızlık Sorununun Görsel Yansımaları, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Semih Çınar, Bireyin Ekolojisi Ve Sanatsal Gerçeklik, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022

Songül Dalgakıran, Terk Edilmiş Mekanın Kalıcı Burukluğu Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Sultan Eyyup Kayhan, Gece Ve Mekân İlişkişi Üzerine Soyutlamalar, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Şerife Şen Akkaş, Resimde Entropi Estetiği, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

2021

Aysun Şener, Kapı ve bellek, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Cevahir Özdoğan, Elişi net: Tekno kadın ve yeni materyalizm, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Çiğdem Tölük Aferin, Kadına dair resimsel öykülemeler, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Delal Şeker, Antroposen çağında sanat ve yeni ihtimaller, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Deniz Şakar, Sokak sanatında: İçerisi-dışarısı, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Elif Beyaz, Uyku resimleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Eren Çağdaş Karasu, Alternatif malzemenin düşsel ve görsel dili, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Gulzada Valızada, Kişisel distopya, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Hamza Kırbaş, Dijital sanatta imgenin fenomenolojik yapısı, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Hulusi Osman Döken, Yaratma edimi ve bilinçdışının iç dış ilişkisi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Leyla Nıyazberdıyeva, Bilinçdışı dünyanın etkisiyle sürreal fotoğraf manipülasyonları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Mehmet Sıddık Turan, Grotesk anlatımda delilik, gülme ve iğrençlik, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Murat Karaova, Grotesk mizaç ve çarpıtma, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Neşe Kanlıkılıç, Aidiyet ve sınır kavramlarının sanattaki yansımaları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Nevzat Aydın, Doğallığın yitirilmesi ve yeniden tesisi bağlamında sanatta ölü beden, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Ramazan Ertuğrul, Beden'in tekinsizliği ve Sanat'a yansımaları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Saime Uyar, Mülteci sorunlarının sanatsal anlatımı, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Orhan İliş, Sanat yapıtında birey ve nesne ilişkisi, Resim Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Zeynep Merve Çiçek Mızrak, Aidiyet/aidiyetsizlik ilişkisinde nesne ve mekân, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Zeynep Kelif, Resimde melankolik bedenler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

2020

Aıgul Zhaparbekova, İnsan bedeninde melankoli estetiği, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Bahar Ata, Parçalanma ve Gizdökümcü Görsel Anlatımlar, Resim Ana Danat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Bengisu Suğür, Ekofeminizm bağlamında toplumsal cinsiyet psikolojisinin görsel sanatlardaki yorumlamaları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Dajana Sevil Hacısüleymanoğlu, Travmanın görsel dile yansımaları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Deha Koç, Antik dönem mitolojilerinde ahlâki kötülüğün görsel yansımaları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Doğancan Yıldırım, Yer yapıt bütünleşikliği Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Döndü Özkök, Uyku, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Elif Anbarpınar, Kurgu mekanda zaman-mekan-yüzey ilişkileri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Elif Leylek, Skopofili: Bakış, imge ve haz, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Funda Yalçın, Kişisel bir aidiyet meselesi: Ev, yurt, çadır, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Gamze Emirdağı, Silüet-insan kavramı üzerine görsel ve yazınsal araştırmalar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Gizem Zeydan, Ortak nesnenin yitirilen biricikliği, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Gülay Karakuş, Simurg söyleni üzerine görsel anlatılar, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Hasan Demir, Foto-realizm'de insan-mekân ilişkisi bağlamında saklı mekânların paslı yüzü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Hasan Doğan Yılmaz, Bir kültür nesnesi olarak duvar halısı üzerine görsel çözümlemeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Hediye Begüm Tatar, Gerçek ötesi mekanlarda zaman ve aidiyet, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Kardelen Semerci, Görsel hafıza ve kolaj, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Karim Baıgutov, Kazak mitolojisinin resimsel çözümlemesi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Meltem Begiç, Yaşamsal bir kolaj-köşebaşı hikayeleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020

Mustafa Yasin Aydoğan, Yüzey–boyut–hareket üzerine deneysel çalışmalar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Rebuar Rezzak İlge, Bir bellek imgesi olarak kuyu, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Rezzan Gümgüm, Gündelik hayatın izini sürmek, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Rıfat Batur, Diyalektik bağlamda mekamorfi ve anatomi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Seda Tezcan, Bireyin duygu haritası, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Sedef Gücer, Dişil imge olarak kadın, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Sena Yalçınkaya, Sözsüz iletişimde el imgesinin resimsel çözümlemesi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Sümeyra İlhan, Sanatsal bir eylem biçimi olarak yıkım ve yeniden yapılandırma, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Yunus Demir, Beton dünya, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Zeynep Şule Tunçgöl, Beden ve benlik ilişkisi üzerine resimsel çözümlemeler, Yüksek Lisans Tezi, 2020.

2019

Abdulvehap Erboğa, Resim yüzeyinde nesne çözümlemeleri, Resim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Adil Öksüz, Sanatsal ifadede başkalaşım, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Adilet Zhanapilov, Öyküsü olan portreler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Arife Yürür, Sanat ve iktidar üzerine görsel eleştiriler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Asiye Sarıoğlu Demirörs, Doğa ve ekolojik sanatın bütünleşik ilişkisi, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Aslıhan Uruş, Duygu durumları üzerine görsel çözümlemeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ayşe Demirci, Plastik sanatlarda mekan algısı, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Banu Taşkent, Kapı resimleri, / Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Beyza Durhan, Görsel sanatlarda doğa ve arı figürü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Bora Arkan, Zihinsel firar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Büşra Kuruçay, Plastik sanatlarda pulun evsizlik olgusu, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Canay Günler, Boya kolajları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Cemil Toprak, Şiddetin muğlak imgesi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Cenan Öztürkler, Varoluşsal kaygının tekinsiz imgeleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Çiğdem Doğan Özcan, İmgenin İnşasında Bireysel Deneyim ve Bilinçdışı, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Dilara Turan, Kendini sabote etme imgeleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ecem Moran, Yalnızlık üzerine plastik çözümlemeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Emrah Sezer, Karşılaştırma nesnesi olarak hayvanın başkalık durumları, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Fahımeh Mahdızad Tekyeh, İnsan ve hayvan ilişkileri üzerine resimleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Fereshteh Ghavanloo, Resimde insan ve doğa ilişkisi, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Fergana Kocadoru, Kent melankolisi Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Fide Lale Durak, Gündelik hayatta yabancılaşmış birey - mekan ilişkisi, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gökçe Kayık, Varoluşsal kaygıların görsel açılımları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gökhun Baltacı, Tekinsizlik ve bilinçdışı: Resimde kişisel anılara ilişkin bir sondaj denemesi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gözde Mulla, Bir tanık olarak mekan,  Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Gular Shikhaliyeva, Plastik sanatlarda kadın imgesi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gül Aydın, Yeniden bir inşa olarak "Yıkmak-Yakmak" üzerine görsel anlatılar, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Güray Uygun, Görsel günlükler bağlamında kent ve süreci, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Hakan Şarkdemir, Sanatta kurucu bir güç olarak parodi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Hasan Salih Ay, Göçebe imaj, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Kazım Şimşek, Sanat eserleri toplumsal sınıfları nasıl temsil eder?, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Kemal Yıldız, Sanatta Kafkaesk atmosferlerin tesis edilmesi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Mehmet Serkan Kalkancı, Resimde kent görünümleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Menekşe Samancı Aydın, Sanat için yemek, yemek için sanat, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Meral Keleşoğlu, Bezeme ve bezenen kadın figür kurgusu, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Meral Laletaş, İfade aracı olarak portre, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Nazlı Manyas, Tinsel formlar, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Orhan Laboç, Beden erk ilişkisi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Rojhat Taşci, Sınır ve sınırsızlık üzerine sanatsal çalışmalar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Sadık Arslan, Varlık ve biçim bağlamında gölge pratikleri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Saliha Baratalı, Eklektik hayatlardan deneysel sanat yorumları, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Sevin Baycan, Yaşantı ve kimlik ilişkisi üzerine görsel önermeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Tuna Pire, Resimde sessizlik kavramı üzerine uygulamalar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Zehra Dida Güngör, Ouroborus söyleni üzerine görsel anlatılar, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

2018

Alıgholı Mardanı, Göç hikayeleri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Aybegüm Kalfa, Toplum baskısı altındaki kadının ütopik duruşu, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Ayça Atbaş, Sosyal medya ikonu üzerinden görsel yorumlar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Ayşin Cebeci, Yerel motif yorumları, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Cansu Çalışkan, Yığın kavramı üzerine görsel çözümlemeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Deniz Altay, Orta sınıf hakkında imgeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Deniz Pire, Görüntü ve gerçeğin yeniden boyutlandırılması, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Elif Fatma Tolun, Nesnenin huzursuzluğu, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Fırat Güner, Heryerdelik bağlamında sessizlik ve gürültü, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Gözde Elif Topala, Boşluk ve devinim üzerine içsel yorumlamalar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Hasan Toygar Çetin, Resimde eleştiri biçimi olarak eller, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Neslihan Öztürk, Resimde yaratıcı bir eylem olarak oyun, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Özkan Köse, Çağdaş sanatta kolektif imgelerin dönüşümü, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Özlem Muraz, Gövdenin açık halleri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Özlem Vargün, Ortam odaklı sanatta nesne mekan simbiyozu, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Özlem Kaçmaz Ateş, İç-dış doğa etkileşimi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Sasan Baherı Rad, Entropinin görsel sanattaki izi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Sema Yayla, Sanatsal bir sorun olarak hiperküp: Poetik evren, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Senem Gümüşay, Kentli bedende bozulmalar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Serdar Aydın, Kötünün estetiği, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta YeterlikTezi, 2018.

Şemsi Altaş, İmgenin bakışı, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Şeniz Polat, Gündelik hayatta normallik ve aykırılığa öznel yaklaşımlar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Yasemin Doğan, Monolog deneyimlemeleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Yousef Shajarıaghdam, Resim ve müzik ilişkisinde doğaçlama ve renk, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

2017

Aida Arghavanian, Karşılaştırmalı at figürleri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Amineh Ahmadi, Kabus resimleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Cumhur Okay Özgör, Kara romantizm, düşsel imgeler ve kâbus resimleri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Engin Aslan, Görsel yapılanmada 'diyalektik imge', Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Evrim Özeskici, "Öteki" kavramı üzerine görsel çözümlemeler, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Fulya Turan, Güç ve iktidar imleri, Resim Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Gülşah Bayraktar, Bireysel ve kolektif bellek aralığında sanatta kimlik okumaları, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Gülüzar Yamak, Resimde düşsel imgeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Mahpeyker Yönsel, İlk günah miti, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Mehtap Saldıray, Yaşam alanı resimleri bağlamında lirik anlatımlar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Merve Balcı, Şiirsel adalet, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Muhammet Fatih Gök, Resimde melankolik imgeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Nur Yılmaz, Günlük yaşam nesneleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Parvin Ghorbanzadeh Dızaji, Yaratıcı deyiminde bedenin gizemi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Semih Çınar, Teknolojik atık üzerine plastik çözümlemeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Yalda Jafari Yaghin, Doğa ve nesneler arası yeni düzen, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2016

Atalay Mansuroğlu, Türkiye'de gecekondulaşma üzerine görsel çözümlemeler, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Ayşe Nur İpek, Hafıza kutusu, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Coşgu Ateş, Figüratif resim anlayışında biçim bozmaya neden olan ruhsal yaratım süreçleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Engin Esen, Sesin imgeyle ilişkisi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Gülşah Özdemir, Araçsallaştırılmış beden imgeleri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Hatayhan Koraltan, Yazınsaldan görsel dile dönüşüm, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Merve Altın Soykan, Bir gösterme biçimi olarak saçma, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Nasım Sadegh Barenjı, Gebelik ve bebek imgesi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Ramın Abdullahzadeh Azar Rezaeıeh, "Ben"in görsel anlatımları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Roya Hosseınnezhadmoghaddam, Kadının toplumsal ve kültürel boyutlarına sanatsal yaklaşımlar, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Sabahat Tuncer, Anıların biçimsel ve düşünsel dönüşümü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Seyed Mehdi Seyed Saadati, Varlık bağlamında şiir ve soyut sanat, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Ümit Güvendi Ulutaş, Özne nesne ilişkisi bağlamında "yığın nesneleri", Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

2015

Ehsan Ghanbarzad Khajeh, "Ehsan": Bir sanatçının hayatı ve sanatının öyküsü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Emine Saba Baki, Kadınlık algısı üzerine görsel çözümlemeler, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Erdem Oğuz, Çoklu 'Sanat kimliği', Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Gökhan Eken, Kent travmaları karşısında bir sanatçı tavrı olarak: Kendi kentine ağıt, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Hatice Çöklü, Sanatta postfeminist yaklaşımlarla akıl, duygu ve beden bütünlüğü, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Rahman Parcheganı, Soyut resimde simetri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Sebahattin Yüce, Erotik resimde ahlak ve şiddet imgeleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Seniha Ünay, Sanatçının nesnesi, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Jale Özyılmaz, Öznenin imgesel konumları, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Tatiana Mozhaeva, Doğu ve Batı sanatında zamanın simgelenmesi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Yasin Abdollahzadeh Azar Rezaeiyeh, İfade olarak figür, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

2014

Abdurrezzak İlge, Kimlik politikalarının sanattaki yansımaları, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Ahu Akkan, Şiddetin plastik yüzü, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Aslı Işıksal Mercan, Ben, bellek: İmge, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2014.

Emrah Sezer, Başkalaşmış hayvan resimleri, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Kerem İşcanoğlu, Sentetik çevre, sanat ve algı ilişkisi: Günlük denemeleri, Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2014.

Zühal Asiye Döngel, Günlük yaşam resmi, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.