Modüler seramı̇k bı̇rı̇mlerle mı̇nı̇malı̇st yaklaşımlar

Yazar:Esma Aydın
Danışman: Doç. Adile Feyza Özgündoğdu

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu çalışmada Sanatta Yüksek Lisans Çalışması Raporu olarak ele alınan konu, kişisel sanat çalışmalarının, 'Minimalizm' ve 'Modülerlik' kavramları doğrultusunda, değerlendirilmesi üzerine kurulmuştur. 'Minimalizm' ve 'Modülerlik' kavramlarının ele alınma sebebi, bu çalışmanın temelinde olan, indirgemeci tavır ile anlatımı güçlendirmek için yapılan birim tekrarının birbiriyle olan uyumunu tanımlayıcı olmasıdır. Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, modül ve modülerlik kavramları açıklanmış, doğada ve sanatta modülerlik kavramı doğrultusunda örneklere yer verilmiştir. İkinci bölümünde; minimalizm kavramı doğrultusunda, minimal eğilim gösteren farklı disiplinleri, seramik sanatçılarını izlemek amaçlanmıştır. Çağdaş seramik sanatında minimal eğilim gösteren sanatçılar mevcuttur. Bu doğrultuda, çalışmada minimalizmin tanımına, gelişim sürecinde yer alan minimalist sanatçılara yer verilmiştir. Minimal eğilim gösteren farklı disiplinler de bu bölümde örneklendirilmiştir. Çalışma, modüler seramik birimlerden oluşan kişisel sanat çalışmalarının oluşum süreçleri ve çalışmaların yorumlanmasıyla tamamlanmıştır.