Operada Reji Sanati Ve Çalişma Prensipleri

Danışman: Prof. A.Binnur Ekber

Yazar: Erdem Baydar

Opera Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Reji sanatı 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılda çalışma prensipleri, zaman yönetimi, dramaturji, form, anlatım ve politik angajman olarak büyük bir değişimden geçmiş ve gelişmiştir. Bu tezde reji sanatının gelişimine ışık tutmuş kişi ve prensipleri incelmiş ve reji sanatına katkıları araştırılmıştır. On dokuzuncu yüzyılın ortasında tahta geçen Saksonya – Meiningen Dükü 2. Georg Sahne sanatlarına tutku derecesinde bağlı bir hükümdardır. Kendi sanat anlayışının beden bulduğu, deneysel reji çalışmalarını sürdürdüğü Tiyatrosu ve Operası, Avrupa’nın büyük sanat merkezlerine yaptığı turnelerle yüzyıl kadar sürecek bir değişim ve gelişim sürecini başlatmıştır. Bu süreçte birbiriyle iletişim ve etkileşim halinde olan Stanislavski, Meyerhold, Brecht ve Grotowski gibi büyük rejisörler, reji sanatını içerik, yapı, amaç olarak tamamen değiştirmişlerdir. Bu tezde opera reji sanatı ve çalışma inceliklerini daha iyi anlamak için yukarıda ismi geçen rejisörlerin yaşamları, eserleri ve çalışma prensipleri incelenmişmiş, aralarındaki benzerlikler, farklar saptanmış ve getirdikleri yenilikler ortaya konlmuştur.