Robert Schumann Frauenliebe un Leben Lied dizisinin IPA sistemine göre incelenmesi

Yazar:Esra Çetiner Tural
Danışman: Prof. Demet Akkılıç

Opera Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Robert Schumann'ın şair Adelberg von Chamisso'nun şiirleri üzerine yazdığı 8 liedden oluşan dizisi Frauenliebe und Leben dünyada en çok seslendirilen lied dizilerinden biridir. Alman müziğinin romantik döneminin ve şiirinin güzel örneklerinden biri olan bu dizi, kısa olmayan ancak diğer lied dizileri gibi çok sayıda lied barındırmayan bir niceliğe sahiptir. Tüm bu özelliklerin yanı sıra edebi olarak da bir hikâye anlatması bakımından incelenmek için tercih edilmiştir. Ülkemizde şan eğitimi veren kurumlar ve şan sanatçıları tarafından henüz tanınmayan Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA) dünyada pek çok ülkede kullanılmakta, konservatuvarlarda ders olarak okutulmaktadır. IPA'nın ülkemizdeki tanınma düzeyini artırmak, özellikle şan eğitiminde ya da icra öncesi ön çalışmalar sırasındaki faydaları nedeniyle kullanımını artırmak maksadıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Almanca dili baz alınarak yapılan çalışmada bir Türkçe-Almanca IPA Sistemi Tablosu oluşturularak, şan öğrencileri ve Alman Dili'nde şarkı söyleyecek şarkıcılar tarafından fonetik çalışmaları sırasında faydalanacakları bir kaynak sunulması amaçlanmıştır. IPA sisteminden genel olarak bahsedilen bu çalışma, ses bilimcileri tarafından oluşturulan tablolara yer verilerek araştırmacılara, şan öğrencilerine ve ses sanatçılarına kaynak olması bakımından önem taşımaktadır.