Türk operasının oluşum süreci ve Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy operasının analizi

Yazar:Ahmet Tuzlu
Danışman: Prof. Dr. Ayşe Binnur Ekber

Opera Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Türkiye'de Lale Devri'nden itibaren başlayan batılılaşma hareketleri, 19. yüzyılda Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla müzikte de etkisini güçlü şekilde hissettirmeye başladı. Batı müziğinin Osmanlı sarayı tarafından benimsenmesini, operaların sergileneceği tiyatroların açılması izledi ve halk arasında da bu kültüre ilgi arttı. Opera öğrencileri yetiştirmeden evvel opera seyircisine sahip olan Türk toplumu, cumhuriyetin ilanı ile birlikte nihayet batı müziği eğitimini kurumsallaşmış şekilde elde etti. Ahmet Adnan Saygun, cumhuriyet değerlerinin müzikteki en önemli temsmilcilerinden biri olarak; çocukluğunda izlediği semazenlerin Mevlevi müziğini, Osmanlı İmparatorluğu'nda yetişmiş batı müziği eğitmenlerinden öğrendiği müziği, cumhuriyet ideolojisiyle şahlanmış halk müziğini ve döneminin akımlarını bir potada eritebilmiştir. Saygun'un Özsoy operası, Osmanlı'dan süregelen batılılaşma serüveninin ulaştığı bir milattır. Bu araştırma, Özsoy operasını analiz ederken, eserin oluşumuna kadar olan süreçte Türklerin batı müziği ve opera serüvenine ışık tutmayı hedeflemektedir.