Yeniden işlevlendirilen kamusal bir mekânın markalaşma süreci ve bir uygulama

Yazar:Deniz Kürşad
Danışman: Doç. Serdar Pehlivan

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Günümüzde, artık hizmet veremeyecek duruma gelen kamusal mekânlar dönüştürülerek farklı bir işlevle hizmet sunmaya devam etmektedir. Yeniden işlevlendirilen bu mekânların görsel kimliklerini ifade edebilmek için kurumsal kimliğin yanı sıra mobil arayüzler, interaktif tasarımlar, kiosk tasarımları, yönlendirme tasarımları ve sosyal medya ortamları için tasarımlara da ihtiyaç duydukları görülmektedir. "Mekânı markalaştırma", grafik tasarımı da kapsayan disiplinler arası bir tasarım sürecini gerektirmektedir. Yeniden işlevlendirilen mekânlar için de bu süreç gün geçtikçe daha gerekli bir hal almaktadır. Çünkü uzun süren restorasyon çalışmaları sonrasında kendini hedef kitleye hatırlatmak isteyen kurumların, "geçmişe saygı" ilkesi ile oluşturulmuş markalaşma çalışmalarına ihtiyacı olacaktır. Tezin birinci bölümünde markanın ve markalaşmanın önemine, markalaştırmanın tasarım ile ilişkisine ve markalaşma sürecinde kullanılan temel kavramlara yer verilmiştir. İkinci bölümde mekânın tanımı, küreselleşme sürecindeki yeri, markalaşma ile ilişkisi ve mekânın markalaşma sürecinde yararlanılan tasarım ögeleri yer almaktadır. Dünyadan ve Türkiye'den markalaşmış bazı mekânlara görsel kimlik uygulamaları ile birlikte yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, kamusal mekânın tanımına, önemine ve yeniden işlevlendirilen kamusal mekânlardan örneklere yer verilmiştir. Bu mekânların markalaştırılması sürecinde kullanılan görsel tasarım elemanları örneklerle açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise 2013 yılında Çanakkale Tarihi Er Hamamı'ndan dönüştürülen Çanakkale Seramik Müzesi üzerinden görsel markalaşma önerilerine yer verilmiştir.