Bale Anasanat Dalı Tezleri

2021

Ayça Berkman, Martha graham tekniği ve modern dans eğitimi metot önerisi, Bale Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

2018

Nazlıcan Fırat, Omurga sorunları yaşayan klasik bale dansçılarının manuel terapiye yönelik görüşleri, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Arzu Dirin Kıran, Uğur Seyrek'in sanatçı kişiliği ve koreografiye yaklaşımı, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Barış Erhan, Klasik balede Balanchine tekniği ile zıplama ve dönüş teknikleri, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Betül Karapolat, Romatik Dönem ve Les Sylphides balesinin incelenmesi, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Kuzey Kıyıcan, Sovyetler Birliği Döneminde bale sanatının gelişimi, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Olga Çiğdem Göldere, Rus ekolü 'Vaganova' ile İngiliz ekolü 'Royal Academy of Dance' bale metotlarında kol pozisyonları,port de bras ve arabesque'ler arasındaki farklılıklar, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Sabina Ganioğlu, Karakter dersi hakkında bilgiler ve "Rus dansı hareketlerinin açıklaması", Bale Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Sevim Başol, Klasik bale eğitiminde Pointe tekniği ve Pointe dersi öncesi için hazırlanmış egzersizler, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2016

Ayşe Burçak Işımer, Jean Genet'nin Hizmetçiler oyununun çağdaş dans teknikleri ile yorumu, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Bahar Keleş, Öğrencilere yönelik klasik bale dersleri ile profesyonel topluluklardaki klasik bale derslerinin amaç farklılıklarının belirlenmesi ve karşılaştırılması, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Elif Gözde Aktar, Esnek vücut yapısının klasik bale tekniğine etkileri ve esneklikten kaynaklı sakatlanmalar, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Sanem Ergüler, Okul öncesi eğitiminde Orff-Schulwerk yaklaşımının bale alanında eğitime, icracılık ve yaratıcılığa olası olumlu yansımaları, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Sanem Subaygil, Aşırı kullanımdan kaynaklanan bale sakatlıkları: Ayak ve ayak bileği sakatlıkları ve pilates ile rehabilitasyon, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

2015

Aralcan Kocabey, Giselle balesinin klasik ve modern koreografilerinin karşılaştırılması, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Ayça Narlı, Modern dans eğitimi sürecinin klasik bale dansçısı eğitimine katkıları, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Esra Büyükkayıkçı, Türk balesinde Anadolu halk dansları adımlarının yeri ve önemi, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Güleycan Bilaloğlu, Stravinski'nin Bahar Ayini eserinin; Nijinski, Bejart ve Bausch yorumlarının incelenmesi, Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.